Perspektiv

Att vara stark är inte tillräckligt; man måste vara tillräckligt stark
 
http://www.starkamamman.se/

Kommentera här: